Tuyết Lan

Tuyết Lan
Style
Image by yunguyen666
Style Magazine
Model: Tuyết Lan
Make-up: Hoàng A Pi
Hair: Hoàng A Pon
Art Drt: Thành Đạt