Gap in Time Square

Gap in Time Square
Gap
Image by tedwang
在人潮匯集的Broadway上,氣勢很強的一間Gap,進去逛了之後,感覺行銷跟包裝真的很重要,平價的東西也可以弄的像精品一般